Бил Ли Си Тук?

Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм “Вая”

Валентин Атанасов
Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм “Вая”

😮 Прекрасно и интересно място в Бургас - притегателно за малки и големи, за ученици и студенти, за природолюбители или просто за семейна разходка, среща с приятели -  📍Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм “Вая” 😍

Внимание: Тази статия е защитена от авторските права на Национален Туристически Канал. Неупълномощеното препечатване, повторно публикуване или пренаписване на това съдържание е строго забранено без изрично разрешение от Национален Туристически Канал. Цитатите от този материал са допустими, при условие че е включена директна връзка към цялата статия на Национален Туристически Канал.