Общи условия


Условия и правила за използване на уебсайта

 1. Добре дошли в нашия уебсайт!
  1. Достъпът и използването на този уебсайт подлежат на следните Общи Условия и Правила. Моля, внимателно ги прочетете, преди да продължите да използвате уебсайта.
 2. Права на интелектуална собственост
  1. Съдържанието на този уебсайт, включително текстове, графики, логота, изображенията и други материали, са под закрила на закона за авторско право и други права на интелектуална собственост. Всички права са запазени.
 3. Лични данни и поверителност
  1. Използването на лични данни, събрани чрез уебсайта, е регулирано от нашата Политика за поверителност. Моля, прочетете я внимателно, за да разберете каква информация събираме и как я обработваме.
 4. Връзки към трети уебсайтове
  1. Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети лица. Не носим отговорност за съдържанието или дейността на такива уебсайтове и не гарантираме тяхната сигурност.
 5. Забранено поведение
  1. Забранено е използването на уебсайта за незаконни или вредни цели. Такова поведение ще бъде преследвано законно.
 6. Промени в Общите Условия и Правила
  1. Задължаваме се да актуализираме Общите Условия и Правила при необходимост. Моля, редовно проверявайте този документ за промени.

Тези Общи Условия и Правила са последно актуализирани на 26.06.2023 г.

Ако имате въпроси или коментари относно този текст или използването на уебсайта, моля, свържете се с нас на association.raphael@outlook.com

Благодарим ви, че посетихте нашия уебсайт и се надяваме, че ще намерите информацията тук полезна.