Политика за поверителност


Дата на влизане в сила: 26.06.2023 г.
Последно актуализирано: 26.06.2023 г.

Добре дошли в сайта на Национален Туристически Канал!

Преди да използвате нашия уебсайт, моля прочетете внимателно тази Политика за поверителност. Тя обяснява как събираме, използваме и защитаваме вашите лични данни.

1. Събиране на лични данни

При посещение на нашия уебсайт можем да събираме определени лични данни от вас, включително:

2. Употреба на лични данни

Вашите лични данни могат да бъдат използвани за следните цели:

3. Споделяне на лични данни

Личните данни могат да бъдат споделяни с трети страни само в следните случаи:

4. Защита на данните

Ние вземаме мерки за защита на вашите лични данни и гарантираме тяхната поверителност.

5. Вашите права

Като потребител имате следните права:

6. Контакт

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност, моля, свържете се с нас на следния адрес: association.raphael@outlook.com