Бил Ли Си Тук?

Къмпинг Арда с. Странджево

Валентин Атанасов
Къмпинг Арда с. Странджево

автор на снимката : Виктор Налбантов

Внимание: Тази статия е защитена от авторските права на Национален Туристически Канал. Неупълномощеното препечатване, повторно публикуване или пренаписване на това съдържание е строго забранено без изрично разрешение от Национален Туристически Канал. Цитатите от този материал са допустими, при условие че е включена директна връзка към цялата статия на Национален Туристически Канал.