Бизнесът Предлага

RPG обявява отворена работна позиция за ОТЗ на основен ресторант

Злати Ковачева
От
Автор
RPG обявява отворена работна позиция за ОТЗ на основен ресторант

 

RPG обявява отворена работна позиция за:

ОТЗ  на Основен ресторант

Локация: Варна

Заетост: Целогодишна

Отдел:

Отговорности:

Организира посрещането, настаняването, обслужването и изпращането на гостите в ресторанта;
Съставя съвместно с управителя график за работата на сервитьорите и следи за изпълнението му;
Осигурява разпределението на сервитьорите по райони;
Контролира работата на сервитьорите за спазване на установените правила ;
Контролира чистотата и реда в търговската зала;
Изпълнява и други конкретно възложени задачи , свързани с длъжността;

Изисквания:

– Професионален опит минимум 3 години;
Владеене на английски език, всеки допълнителен език е предимство;
Умение да мотивира и контролира екип;
– Способност да комуникира с клиенти и да работи ефективно в динамична среда;

 Компанията предлага:

– Мотивиращо възнаграждение;

– Целогодишна заетост;

Ако смятате, че притежавате необходимия опит и квалификация за позицията, моля изпратете актуално CV на email:  zlaty.kovacheva@outlook.com

 

Внимание: Тази статия е защитена от авторските права на Национален Туристически Канал. Неупълномощеното препечатване, повторно публикуване или пренаписване на това съдържание е строго забранено без изрично разрешение от Национален Туристически Канал. Цитатите от този материал са допустими, при условие че е включена директна връзка към цялата статия на Национален Туристически Канал.

Злати Ковачева
От
Автор