Новини

Early morning thoughts...или "Респект към Невидимите"

Early morning thoughts...или
Снимка- metro.bg
 
Днес ще пиша за огромната армия от служители в туризма, за които обикновено се говори, само като статистика, когато става дума за недостиг на работна ръка,...но без които нито една дестинация, курорт, хотел или друга дейност не биха могли да съществуват и на практика са тези, които доставят на гостите на дестинацията нашия туристически продукт.
 
Това са работници и служители в курорти и хотели, които туристите виждат рядко или изобщо не виждат. Но тези "невидими" служители са хората, които от ранни утрини до късни вечери са на местата си, за да; планират, превозят, сготвят, подготвят, подредят, поправят, почистят, доставят, украсят и се усмихнат на гостите за да направят почивката на всеки един турист красиво - необикновено изживяване!
 Става дума за хората, които работят в офисите, в кухните, пералните, парните централи, почистват и поддържат хотели и различни съоръжения в курортната инфраструктура.
Част от тези служители са високо квалифицирани, други по-малко или изобщо не са. Някои си вършат съвестно задълженията и допринасят за положителния имидж на дестинацията, курорта, хотела... други не гледат на задълженията си с отговорност и така влошават качеството на даваната услуга, което пък създава негативен имидж.
 
Ясно е също, че от година на година става все по-трудно да се набира обслужващ персонал за сезонните бизнеси и се налага да се внася персонал от различни страни. А как се поддържа качество и стандарт на услугата с "внесен" персонал, който всеки сезон е различен, който не рядко не е обучаван и наясно със стандартите на бизнеса, в който идва да работи, и който няма основателна причина да полага усилия и гради имиджа на хотела, курорта и дестинацията (днес тези хора са тук, а утре другаде).
 
Получава се един порочен кръг, от който по един или друг начин трябва да се излезе.
Трябва да се положат усилия за мотивирането на местния персонал, да се поощряват съвестните и изпълнителните, които да послужат за пример на другите. От нашето недалечно минало знаем, че ако в един работен колектив имаме служители / работници които си изпълняват съвестно задълженията и други, които не, но и двете групи са поставени в едни и същи условия на работа и заплащане, то тогава не е далеч момента, в който съвестните служители ще си зададат въпроса; Защо аз трябва да работя по-добре и повече, ако това което получавам е като на колега който се "скатава"?
 
Решение на проблема са също учебните заведения, подготвящи кадри за туризма. В България има учебни заведения, които подготвят такива кадри за всички нива и професии в туризма. Някъде обаче се къса връзката между образование и бизнес?
Квалифицирани кадри се създават, но въпроса е; Къде отиват след това? Статистиката показва, че заплащането в сектора е едно от най-ниските в България. Трябва да се помисли как да се задържат в бранша и България кадрите, които учебните ни заведения създават.
 Да им се предлагат възможности за кариерно развитие, възможности за допълнителни квалификации и надграждане, Да им се предлагат условия на труд, които да ги задържат тук.
 
Едно е ясно, ако искаме да предлагаме висококачествена услуга на гостите които посещават България, освен хотели, атракциони и минерални извори, трябва да се вдигне нивото и на обслужващия персонал. Хората, които туристите често не виждат, но играят ключова роля за цялостният облик на туристическия ни продукт, както и да отдадем нужния респект към всички тях!
 
 
 

Внимание: Тази статия е защитена от авторските права на Национален Туристически Канал. Неупълномощеното препечатване, повторно публикуване или пренаписване на това съдържание е строго забранено без изрично разрешение от Национален Туристически Канал. Цитатите от този материал са допустими, при условие че е включена директна връзка към цялата статия на Национален Туристически Канал.